jueves, 16 de febrero de 2012

Juan Garcia Targa, conferència a l’Escorxador de Ribes, “La visió dels vençuts”, dissabte 18 de febrer a les 19 hores.

Segona conferència del sicle “Descobridors i conqueridors”

Tradicionalment la història colonial s'ha dut a terme des de la perspectiva espanyola que fa esment a l'empresa de conquesta, a la justificació de la colonització i evangelització de les noves terres conquerides per la Corona. En aquesta versió hispana, la història es feta amb documents d'arxiu, cròniques de frares, militars i funcionaris que justifiquen de diverses formes i amb intensitats molt diverses l'empresa colonial.

Des de fa uns anys, autors com Miguel León Portilla o més recentment intervencions arqueològiques d'aquest període, permeten conèixer la visió dels indígenes respecte de la mateixa realitat que, sens dubte és molt diferent a la que ens proposa la història definida com a oficial que encara avui dia es perpetua en certes institucions d'investigació i docència.

En aquesta conferència presentem algunes dades d'aquesta nova forma de fer historia que en molts casos complementa a la tradicional, però en altres, clarament la contradiu.

JUAN GARCÍA TARGA. Licenciado en Arqueología y Dr. en Historia de América.

Licenciado en Arqueología, Doctorado en Historia de América y Master en Museografía Pedagógica por la Universidad de Barcelona. Profesor invitado a la UNAM, UADY, Escuela Nacional de Antropología (ENAH), Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universitat Autónoma de Chiapas y Museo de la Ciudad de Mérida donde ha impartido cursos de Arqueología del Mundo Antiguo, Arqueología Histórica Americana y Gestión del Patrimonio.
Tiene más de 20 años de experiencia en temas de arqueología y gestión en España y México, materializado en cuatro libros y unos 45 artículos publicados en revistas y congresos especializados.
Trabaja en España de forma autónoma vinculado a Instituciones Públicas y empresas privadas como asesor en tema de patrimonio y es profesor de la Universidad Rovira Virgili de Tarragona y la Universidad Abierta de Cataluña impartiendo clases de temas de Historia y Arqueología Mesoamericana.

No hay comentarios: